google16326d6b7ec0ddee.html

Trä. För miljöns bästa.

I Sverige har vi en lång tradition av att bygga i trä. Landets goda tillgång på trä har gett oss en gedigen kunskap om träets egenskaper och dess goda miljöegenskaper. Storsjöhus AB bygger vidare på denna miljövänliga tradition och bygger alla sina hus i trä och strävar efter att använda lokala leverantörer. 

Attefallshus.