google16326d6b7ec0ddee.html

Vår Policy.Miljöpolicy.

”Storsjöhus AB är ett miljömedvetet och miljöengagerat företag där samtliga anställda, från kontor till produktion, har miljön i åtanke. Vi inspireras av miljöstandarden 
ISO 14001 och Sveriges 16 nationella miljömål för att ständigt arbeta mot minskad miljöpåverkan".

Kvalitetspolicy.

”Målsättningen med kvalitetsarbetet på Storsjöhus AB är att ständigt utveckla vår verksamhet och våra leveranser som hustillverkare. Våra beställare ska erhålla sina leveranser i tid och med rätt kvalitet”.

Detaljer kring fönster är viktigt för husets utseende
Detaljer kring fönster är viktigt för husets utseende

Arbetsmiljöpolicy.

”Arbetsmiljön på Storsjöhus AB ska vara säker, trevlig och utvecklande för alla anställda. Målet med arbetsmiljön är att ingen anställd ska riskera att utsättas för fysisk, psykisk eller social ohälsa.